Philips richt zich op het verbeteren van de levens van mensen door middel van zinvolle innovaties, gebruik makend van data en nieuwe technologieën. Om écht succesvol te zijn is het cruciaal om naadloos aan te sluiten op de behoeften van klanten.

Training en coaching van teams in de ‘front-end’ van innovatie

Om efficiënt, zinvolle innovaties op de markt te kunnen brengen heeft Philips een toolkit ontwikkeld die teams kan helpen in wat ook wel de ‘fuzzy frond-end’ van innovatie wordt genoemd. Philips noemt dit ‘value proposition creation’ (VPC).

VPC is gebaseerd op ‘design thinking’ en helpt product- en marketingmanagers (CMM’s) en R&D teams om aan de hand van een aantal gereedschappen

  • ‘desireability’ (Voor wie lossen we welk probleem op?),
  • ‘feasibility” (Hoe?)
  • ‘viability’ (Kunnen we dit? en Willen we dit?)

in kaart te brengen én te testen vóór een omvangrijk en kostbaar ontwikkeltraject wordt opgestart.

Wereldwijd trainen, faciliteren en coachen van teams op locatie

Kind-ID trainde en coachte teams binnen Philips Health systems en Philips Personal Health wereldwijd om, door gebruik te maken van VPC, sneller tot meer gedegen en beter gevalideerde waarde-proposities te komen.

De trainingssessies vinden plaats op locatie. Gewoon in Europa, maar ook in landen zoals de Verenigde Staten, China, India en Israel.
Soms aan de hand van voorbeeld cases, soms aan de hand van een actuele casus waar het team aan op dat moment werkt.

Eerst richten. Dan rennen.

Ontwikkelteams, zeker technische ontwikkel teams, hebben de neiging om snel (en diep) in oplossingen te denken. Heel mooi. Maar niet als niet glashelder is (voor ìedereen die in je team werkt) wèlk probleem je eigenlijk wil oplossen voor wié. Dit noemen wij : Eerst richten. Dan rennen.

kind-ID helpt om je ontwikkelprojecten scherp te richten.

Design thinking

Value Proposition Creation is gebaseerd op ‘design thinking’.
Dit houdt in dat we in kleine, overzichtelijke iteraties, een gebalanceerd beeld vormen van de ‘driepoot’: desireability, feasibility en viability.
Telkens registreren we de meest kritische aannames, die we vervolgens testen, om zo, stap voor stap, tot een realistische en heldere geformuleerde waarde-propositie te komen (inclusief een gedegen businesscase). Dit dient als basis voor een ontwikkeltraject wat vervolgens veel sneller kan worden doorlopen met significant grotere kans van slagen.

Het streven is om snel te werken en veel te ‘itereren’ in het begin van een project, waar vrijheden groot zijn en kosten van verandering minimaal.
Dit is van belang om in de latere fase van een project, waar veranderingen exponentieel meer geld, tijd en frustratie kosten, zo min mogelijk te hoeven wijzigen.

Let op: Hoe eerder je een (beoogde) klant kunt betrekken hierbij hoe beter. oogst eerlijke feedback op wat je hebt bedacht of, beter nog, vraag je klant om mee te bouwen aan een voor hen aantrekkelijke en relevante oplossing.

Learning while Doing

Omdat je dit allermaal niet ‘eventjes’ leert in een drie-daagse training, begeleiden we teams, nadat zij de training hebben doorlopen, bij één of meerder projecten waar zij aan werken.

Zo maximaliseren we samen impact en effect.

Value proposition creation

  • Value proposition creation
  • Design thinking
  • Training
  • Coaching
  • International
Philips: Value Proposition Creation. Internationaal trainen en coachen.